Ponownie zawitaliśmy w salonie BMW w Gdańsku, gdzie stawialiśmy naszą halę namiotową o wymiarach 20x20 metrów, o ścianie bocznej wysokiej na 2,5 metra. Dzięki zastosowanym foliom okiennym jest świetnym namiotem wystawowym, umożliwiającym reprezentację sprzedawanego asortymentu.