Namiot magazynowy 20x25x5 m kryty szarą plandeką PVC dla firmy Salag z Suwałk. Na dachu umieszcone logo klienta. Hala namiotowa bezpośrednio przylegająca do budynku, połączona przejściem.

Postawiona na podłożu z kostki brukowej hala, połączona z bydynkiem klienta zwiękasza możliwości magazynowe o 500m2. Brama przesówan umieszczona na szczycie daje łatwy dostęp do wnętrza.