Jak my się cieszymy, jak naszym klientom interesy dobrze idą i się rozwijają. W zeszłym tygodniu wykonaliśmy modernizację istniejącej hali namiotowej w Ustroniu. Polegała ona na powiększeniu jej powierzchni z 20x17 na 20x27 metrów. Podwyższeniu uległy również ściany boczne, które teraz mają aż 5 metrów. Dzięki temu działający tam Pub Utropek będzie w stanie jeszcze lepiej spełniać oczekiwania swoich klientów.