Powtórnie wykonaliśmy zlecenie dla firmy Jocz z Rynu. Powstała tam hala namiotowa o wymiarach 7x10 metrów, o ścianach wysokich na 3,5 metra oraz pokrytych blachą trapezową w kolorze białym. Dodatkowym jej wyposażeniem są drzwi metalowe, umieszczone na jednym ze szczytowych boków.