Kolejna hala powstała w dolnośląskiej miejscowości Szalejów Górny, na zlecenie firmy H&R, zajmującej się kompleksowym zaopatrzeniem hoteli.

Przylegająca do istniejącego wcześniej budynku konstrukcja ma wymiary 10x10 metrów, a jej wysokość w szczytowym punkcie to 5,4 metra. Jednospadowy dach obiektu pokryty został białą, niepalną plandeką z wymalowanymi adresami stron internetowych Klienta, a ściany boczne blachą trapezową z dwiema przesuwnymi bramami o świetle wjazdu min. 4 x 3,4 metra.

Dodatkowo wzdłuż hali zamontowaliśmy plandekową ściankę działową, która umożliwia wydzielenie dwóch osobnych przestrzeni wewnątrz obiektu.