Niewielka hala pokryta srebrną plandeką powstała w miejscowości Małe Radowiska dla firmy Gekko Consulting. Długa na 10 i szeroka na 5 metrów, posiada dwie bramy przesuwne. Jedna zlokalizowana została na szczycie hali, druga zaś, wewnętrzna, umiejscowiona na boku, umożliwia komunikację z istniejącym budynkiem.