Nasi montażyści nie zawsze mają łatwo Kapryśna, styczniowa pogoda dała nam się we znaki, ale ostatecznie daliśmy radę. Dzięki temu powstała nowa hala namiotowa o wymiarach 10x20 metrów i ścianami wysokimi na 5 metrów. Całość konstrukcji przylega do wcześniej wybudowanej hali, umożliwiając swobodne poruszanie się między nimi.