Przedstawiamy wysokiej jakości garaże kryte blachą ocynkowaną. Zbudowane na konstrukcji z również ocynkowanego kształtownika 40x40. Szerokie na 3,5 metra i długie na 6,5, wyposażone w dwuskrzydłowe bramy wjazdowe długo służyć będą naszemu klientowi w Jezioranach.